banzai-redis

Redis queueing plugin module for Banzai

npm install banzai-redis
15 downloads in the last month

banzai-redis

Redis queueing plugin module for Banzai.

Install

$ cd <PROJECT ROOT>
$ npm install banzai-redis
npm loves you