du-sync

directory size reader

npm install du-sync
2 downloads in the last week
5 downloads in the last month

node-du

Use native Node.js fs API to calculate directory size (du -sh implementation)

(sync version)

Install

npm install du-sync

Synopsis

var du = require("du-sync")
var filesize = require("filesize")

var dirsize = du("path/to/your/folder")

// or
var dirsize = du.readSizeRecursiveSync("path/to/your/folder")

console.log( filesize(dirsize) )
npm loves you