node-document-compressor-lzf

Compressor adapter `lzf` for `node-document` ODM for Node.js.

npm install node-document-compressor-lzf
2 downloads in the last week
4 downloads in the last month

NODE-DOCUMENT-COMPRESSOR-LZF Build Status

Compressor adapter lzf for node-document ODM for Node.js.

Installation

 $ npm install node-document-compressor-lzf

Usage

Basic:

 var Compressor = require('node-document-compressor-lzf');

 var Compressor = require('..');

 var compressor = new Compressor();

 var object = {foo: "bar"}, data;

 console.log("Object: ", require('util').inspect(object), typeof object);

 data = compressor.compress(object);

 console.log("Compressed: ", require('util').inspect(data), typeof data);

 object = compressor.decompress(data);

 console.log("Decompressed: ", require('util').inspect(object), typeof object);

For details; see node-document.

Test

Local tests:

 $ make test

License

Released under the MIT license.

Copyright (c) Jonas Grimfelt

npm loves you