onlineplatby

onlineplatby

npm install onlineplatby
24 downloads in the last month

Slovenské online platby pre node.js

 • Tatrabanka - tatrapay
 • Tatrabanka - cardpay
 • Slovenská sporiteľňa - sporopay
 • VÚB banka - vubeplatby
 • Volksbank - vebpay
 • UniCredit Bank - uniplatba
 • Poštová banka - platbaonline
 • ČSOB platobné tlačítko - platobnetlacitko
 • OTP Banka - otppay
 • ASMS - platba cez SMS správu (skoro dokončené, musím to otestovať)
 • No dependencies

Ešte to nemám poriadne otestované ... ale kľúče mi sedeli všetky, návratové URL som skúšal len z Tatrabanky


$ npm install onlineplatby

Vytvorenie platby

var platby = require('onlineplatby');

// maximálna dĺžka poznámky 30 znakov (overované)
// poznámka musí byť bez diakritiky ako aj UserName pri CardPay
// cena, VS, KS, poznámka
var platba = platby.platba(100.23, '201300001', '0308', 'platba poznamka');

// objekt platba obsahuje:
platba.cena; // {Number}
platba.mena; // {String}
platba.VS; // {String}
platba.KS; // {String}
platba.SS; // {String} :: nie každá platba podporuje SS
platba.notifikaciaEmail; // {String} :: nie každá platba podporuje notifikáciu
platba.notifikaciaMobil; // {String} :: nie každá platba podporuje notifikáciu
platba.poznamka; // {String} :: nie každá platba podporuje poznámku

// vygenerovanie platieb
platba.tatrapay('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.cardpay('MID', 'KEY', 'return URL', 'Peter Sirka', '188.167.113.219');
platba.vubeplatby('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.uniplatba('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.vebpay('MID', 'KEY', 'return URL');
platba.sporopay('KEY', 'UCET/KOD', 'return URL');

// platbaonline nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli
platba.platbaonline('nazov', 'return URL');

// otppay nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli
platba.otppay('MID', 'return URL');

// platobnetlacitko nepodporuje podpísanie platby, preto je potrebné skontrolovať účet, či peniaze prišli
platba.platobnetlacitko('MID', 'UCET/KOD', 'return URL');

// na pozadí sa vygeneruje JavaScript, ktorý treba vložiť do stránky
// nižšie uvedená funkcia vygeneruje javascript
platba.toString();
<a href="javascript:platbaTatrapay()">Zaplatiť cez Tatrapay</a>
<a href="javascript:platbaCardpay()">Zaplatiť cez Cardpay</a>
<a href="javascript:platbaVubeplatby()">Zaplatiť cez Vubeplatby</a>
<a href="javascript:platbaUniplatba()">Zaplatiť cez Uniplatba</a>
<a href="javascript:platbaVebpay()">Zaplatiť cez Vebpay</a>
<a href="javascript:platbaSporopay()">Zaplatiť cez Sporopay</a>
<a href="javascript:platbaPlatbaonline()">Zaplatiť cez Platbaonline</a>
<a href="javascript:platbaOtppay()">Zaplatiť cez Otppay</a>
<a href="javascript:platbaPlatobnetlacitko()">Zaplatiť cez Platobnetlacitko</a>

Spracovanie platby


var platby = require('onlineplatby');


// params musí byť objekt s URL parametrami
// príklad: require('querystring').parse('RES=OK&VS=12345678&SIGN=348SADUADSZIASDZ');

var platba = platby.PlatbaSpracovanieTatrapay('KEY', params);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieCardpay('KEY', params);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieVubeplatby('KEY', params);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieUniplatba('KEY', params);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieSporopay('KEY', params, tatoURLadresa_returnURL);
var platba = platby.PlatbaSpracovanieVebpay('KEY', params);

if (platba.jeZaplatena) {
  // OK
}

platba.jeZaplatena; // {Boolean}
platba.stav; // {String} OK, NO, TOOT
platba.VS; // {String} variabilný symbol

Kontakt

http://www.petersirka.sk

npm loves you